O NAS

Szkolenie BHP za pomocą platformy e-learningowej to same korzyści: oszczędność czasu, łatwa dostępność oraz atrakcyjne ceny. Nasi klienci moga liczyć na fachowy serwis i doradztwo z zakresu BHP.

Jaka jest podstawa prawna?

Szkolenia BHP odbywające się za pośrednictwem platformy e-learningowej są uznawane zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy , jak i inne jednostki nadzorujące. Gwarantuje to zgodność treści ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004r.

Czym jest e-learning?

To nowoczesna metoda nauczania, polegająca na odbywaniu kursu online. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz użyte materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez odpowiednich ekspertów z dziedziny BHP. Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu zdecydowanie poszerza dostępność kursu i wygodę jego odbycia, gdyż uczestnik kursu otrzymuje dane dostępowe, dzięki którym może zalogować się na naszej platformie e-learningowej.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie jak i końcowy egzamin są ograniczone czasowo. Sam uczestnik decyduje jak szybko przyswoi wiedzę zawartą w kursie i zda końcowy egzamin, ale nie może przekroczyć ustalonego limitu czasowego.

Reprezentujesz organizację pozarządową? Należy Ci się specjalna zniżka!

USŁUGI

Szkolenie BHP za pomocą platformy e-learningowej to same korzyści: oszczędność czasu, łatwa dostępność oraz atrakcyjne ceny. Nasi klienci moga liczyć na fachowy serwis i doradztwo z zakresu BHP.

outsourcing

Obsługa BHP - nadzór i doradztwo (outsourcing)

Zapraszamy do skorzystania z zewnętrznych usług służby BHP, bez konieczności zatrudniania pracownika służby BHP na etacie, co odciąży bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwoli skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane.

nadzor

Stały nadzór BHP

Stały nadzór to kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP – m.in. szkolenia, audyty, wypadki – w cenie miesięcznego wynagrodzenia, według indywidualnej wyceny.

ppoz

Stały nadzór przeciwpożarowy

Oferujemy Państwu rozmaite usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

audyt

Audyt stanu BHP w zakładzie pracy

Audyt zapewnia weryfikację warunków panujących w miejscu pracy mającej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, m być wykonywany wspólnie z Państwa pracownikami. Audyt BHP jest wykonywany w oparciu o panujące przepisy.

ryzyko

Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa firmie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń takich jak wypadki lub choroba zawodowa.

dokumentacjapowypadkowa

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli pracownik Państwa firmy uległ wypadkowi konieczne jest przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Za sporządzenie dokumentacji powypadkowej odpowiedzialny jest pracodawca, a my oferujemy pomoc w opracowaniu niezbędnych dokumentów.

fire-hose-1021135_960_720

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Oferujemy profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dostosowaną do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Chcesz być informowany o nowościach w naszej ofercie i atrakcyjnych promocjach? Zapraszamy do subskrypcji!

Twoje dane są traktowane jako poufne i dzielone jedynie z usługodawcą odpowiedzialnym za działanie tej usługi. Treść Polityki Prywatności

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT E-MAIL

KONTAKT PRZEZ BIURO

os Centrum E 18/6, 31-934 Kraków