• 7 modułów
  • 176 multimedialnych slajdów
  • 15 pytań na teście końcowym
  • Język kursu: polski
  • Certyfikat ukończenia
  • Ważność: 6 lat