• 8 modułów
  • 266 multimedialnych slajdów
  • 23 pytania na teście końcowym
  • Język kursu: polski
  • Certyfikat ukończenia
  • Ważność: 5 lat