• 11 modułów
  • 2 części
  • Test końcowy
  • Język kursu: polski
  • Certyfikat ukończenia
  • Ważność: 5 lat