• 7 modułów
  • 181 multimedialnych slajdów
  • 14 pytań na teście końcowym
  • Język kursu: polski
  • Certyfikat ukończenia
  • Ważność: 5 lat