ZAMAWIAM TELEFONICZNIE
FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  USŁUGI Z ZAKRESU BHP

  Profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dostosowanej do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych:

  Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

  Do kogo należy obowiązek zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

  • Do podmiotów takich jak właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów.

  Zwolnienie z obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obejmuje:

  • Obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem
  • Obiekty których kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
  • Obiekty których kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
  • Obiekty inne niż budynek a których powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 1 000 m2.

  Kiedy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba przekazać do właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej?

  Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przekazuje właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przekazana do miejscowego Komendanta Miejskiego PSP gdy obiekt budowlany bądź jego części stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. W stosunku do tych obiektów i terenów istnieje obowiązek stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej.

  Do miejscowego PSP należy przekazać:

  • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
  • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

  Gdzie powinna być przechowywana instrukcja?

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Rozporządzenie nie wskazuje dokładnie jakie to muszą być miejsca. Wymóg ten można spełnić na przykład poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku.

  Od czego zależy cena wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest rozbudowanym dokumentem, który powinien zawierać szereg informacji na temat warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. W dużej części wymagane informacje muszą być przedstawione w formie graficznej, co przekłada się zwiększenie kosztów wykonania takiej instrukcji.

  Głównymi czynnikami, które decydują o kosztach wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będą:

  • powierzchnia obiektu,
  • ilość kondygnacji,
  • procesy technologiczne występujące w obiekcie,
  • występowanie stref zagrożenia wybuchem,
  • dostępność dokumentacji budowlanej obiektu wraz z planami graficznymi.

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

  Tytuł

  Przejdź do góry