ZAMAWIAM TELEFONICZNIE
FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  USŁUGI Z ZAKRESU BHP

  Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.
  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych pod względem spełnienia wymagań w zakresie przeciwpożarowym.
  • Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji przeciwpożarowych.
  • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Organizacja i przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji:
   – ćwiczenia ewakuacyjne,
   – próbna ewakuacja,
   – sporządzenie dokumentacji dotyczącej próbnej ewakuacji – protokoły, informowanie jednostek PSP itp.
  • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi.
  • Sporządzanie planów ewakuacji:
   – rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych,
   – przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych,
   – rozmieszczenie sprzętu P. Poż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów,
   – umiejscowienie planów w budynku w celu ułatwienia orientacji.
  • Analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe.
  • Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, znakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
  • Reprezentowanie firmy podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

  Tytuł

  Przejdź do góry