E-learning pozwala na przeprowadzenie szkoleń BHP okresowych. Oferujemy pełną obsługę środowiska szkoleń e-elearningowych.

Szkolenia BHP w formie e-learningu to prezentacje mulitmedialne dostępne przez Internet. Takie szkolenia można wykupić online, a każdy Użytkownik po otrzymaniu od nas danych dostępowych (login oraz hasło) uruchamia multimedialny kurs poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Szkolenie jest dostępne z każdego komputera podłączonego do Internetu.

Użytkownik sam decyduje kiedy przystąpi do szkolenia, szkolenie można również przerwać i wrócić do niego w dowolnym momencie (nie dłuższym niż 14 dni). Po przeprowadzeniu szkolenia użytkownik rozwiązuje test (również w formule e-learningu), na podstawie którego wysyłamy zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zalety szkoleń e-learning:

  • przystąpienie do kursu może odbyć się o dowolnej porze, no w chwilach mniejszego zaabsorbowania w pracy
  • nie mam potrzeby oddelegowania pracownika na szkolenie
  • obniża koszty szkolenia w stosunku do tradycyjnych metod

Szkolenie BHP z wykorzystaniem metody e-learning jest formą tzw. samokształcenia kierowanego, które jest akceptowane i sugerowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004, nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)