Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą m.in.:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych pod względem spełnienia wymagań w zakresie przeciwpożarowym.
 • Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji przeciwpożarowych.
 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji:
  – ćwiczenia ewakuacyjne,
  – próbna ewakuacja,
  – sporządzenie dokumentacji dotyczącej próbnej ewakuacji – protokoły, informowanie jednostek PSP itp.
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi.
 • Sporządzanie planów ewakuacji:
  – rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych,
  – przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych,
  – rozmieszczenie sprzętu P. Poż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów,
  – umiejscowienie planów w budynku w celu ułatwienia orientacji.
 • Analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe.
 • Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, znakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej.