Outsourcing to zarządzanie przedsiębiorstwem polegające na korzystaniu z zewnętrznych usług służby BHP, bez konieczności zatrudniania pracownika służby BHP na etacie, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane. W chwili podpisania stałej umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba BHP. Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług i warunki ich realizacji.

Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy „(Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Powierzenie zadań służby BHP ekspertom zewnętrznym niesie ze sobą dużo zalet dla pracodawcy. Przede wszystkim to oszczędność czasu – specjaliści zatroszczą się o przeprowadzenie szkoleń, dopilnują terminów badań okresowych oraz będą reprezentowali pracodawcę przed instytucjami monitorującym stan BHP w firmach. Ekspert będzie sprawował również bieżący nadzór na warunkami pracy w przedsiębiorstwie oraz kontrolował, czy praca jest wykonywana z przestrzeganiem reguł BHP. Praca ze specjalistami zewnętrznymi to również możliwość skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Prowadzą oni nadzór nad warunkami BHP w wielu firmach, spotykając się z różnymi przypadkami i okolicznościami oraz mają obowiązek na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy na przeznaczonych dla tej grupy szkoleniach.

  • Cena uzależniona jest od ilości pracowników oraz zakresu realizowanych usług.
  • Usługi realizujemy w oparciu o jednorazowe zlecenia oraz stałe umowy.
  • Współpraca z nami gwarantuje optymalizację kosztów poprzez dostosowanie zakresu usług do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
  • Gwarantujemy regularne wizyty w obsługiwanej firmie zgodnie z Państwa wymaganiami, a w razie nagłej potrzeby jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji.