Pierwsza pomoc jest to zespół czynności, które wykonywane są przy różnego rodzaju wypadkach w zakładzie pracy, w chorobie, w celu ochrony czyjegoś życia lub zdrowia. Niejednokrotnie mamy do czynienia z wypadkami nie tylko w zakładzie pracy ale także i poza nim. Często takie działania, które wykonuje osoba przed przyjazdem karetki, decydują o tym, czy poszkodowany przeżyje, czy też nie.

Z naszej strony organizujemy dla Państwa kursy pierwszej pomocy, które opracowywane są w oparciu o rzeczywiste potrzeby firmy i przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności. Zadbamy o to, by w Państwa firmie pracownicy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w tym zakresie.

Celem prowadzonych szkoleń jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie pracowników do podjęcia prawidłowych, efektywnych kroków w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. Podczas kursów dowiadują się oni jak właściwie ocenić sytuację, szybko i skutecznie wezwać służby ratownicze oraz, w razie konieczności, podjąć niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ludzkie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną.

Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 8 do 16 godzin dydaktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch modułów: części teoretycznej – wykładu i części praktycznej oraz ćwiczeń i jest uzupełnione prezentacją multimedialną oraz projekcją filmową.

 • Kładziemy duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. Nasi kursanci mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Uczymy zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zwiększając szanse na uratowanie osób poszkodowanych.
 • Wykorzystujemy najnowsze fantomy i sprzęt szkoleniowy, który realnie oddaje sytuację poszkodowanego, a ćwiczącym pozwala kontrolować swoje zachowanie w trudnych sytuacjach.

Kurs podstawowy:

 • Kurs ten jest przeznaczony dla firm, które nie mogą przeznaczyć zbyt dużo czasu na szkolenie. Nie mniej jednak podczas szkolenia nauczymy solidnie wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia m.in. zawał mięśnia sercowego. Na szkoleniu poruszamy także temat urazów oraz zabezpieczenia krwotoków.

Kurs rozszerzony:

 • Kurs ten przeznaczony jest dla firm, które chcą przeszkolić swoich pracowników w sposób gruntowny. Szkolenie trwa zazwyczaj 2 dni. W zakresie kursu jest nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowanie w stanach zagrożenia życia m.in. zawał mięśnia sercowego, oparzenia. Tematyka obejmuje również zabezpieczenia miejsca wypadku, wyciągania poszkodowanego z samochodu, sposobów przenoszenia czy ewakuacji z zagrożonego miejsca.

Oferujemy kursy, które zawierają :

 • ocenę i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • sprawdzenie stanu świadomości,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • sprawdzanie czynności życiowych,
 • resuscytacje krążeniowo-oddechową,
 • profilaktykę zakażeń podczas działań ratunkowych,
 • wezwanie służb ratowniczych,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • resuscytację – uciskanie klatki piersiowej,
 • postępowanie w przypadku wstrząsu, zawału serca, · postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,
 • zachowaniem się podczas porażenia energią elektryczną,
 • zachowaniem się podczas wypadków komunikacyjnych,
 • zadławienia,
 • ataku padaczki,
 • krwawienia,
 • złamania,
 • oparzenia.

Gwarantujemy:

 • szkolenia prowadzone z użyciem fantomów,
 • podręcznej apteczki pierwszej pomocy,
 • wysoką jakość kursów,
 • wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów,
 • ciekawe i praktyczne zajęcia,
 • indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie odbywa się w siedzibie zamawiającego, ponieważ pomaga to w dopasowaniu indywidualnego harmonogramu i planu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Organizowane przez nas kursy są gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności ratowniczych.