Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

 • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • podstawowych metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania odpowiednich warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP
  • postępowania w razie sytuacji awaryjnych oraz wypadków
  • optymalnej oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

 • 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
  e) nadzoru nad warunkami pracy.
  • 2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min)

  2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  – 2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min)

  3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min)

  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • 2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min)

  Razem: minimum 8 godzin lekcyjnych 

Ilość modułów: 4 lekcje
Czas trwania: 8 godzin
Ważność: 6 lat

20.0030.00