Zgodnie z obowiązującym prawem nie można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich orasz bez szkolenia BHP wstępnego. Szczegóły jak mają być przeprowadzane szkolenia BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Szkolenie BHP wstępne dzielimy na:

Instruktaż ogólny– instruktaż ogólny ma za zadanie zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami BHP w zawartych w kodeksie pracy jak i również z regulaminem zasad i bezpieczeństwa pracy obowiązujące w danym zakładzie. W instruktażu wstępnym poruszamy również zasady pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy– instruktaż stanowiskowy ma za zadanie zapoznać pracownika z ze sposobem wykonywania pracy. Czynnikami środowiska pracy występujących na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym oraz zasadamibezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż ten powinien być powtórzony za każdym razem. Instruktaż ten powinien być przeprowadzonych również dla osób które zmieniają stanowisko pracy, lub zaistniały zmiany technologiczne w sposobie wykonywania pracy.