Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa firmie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń takich jak wypadki lub choroba zawodowa.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym, dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe warunki ograniczyć lub wyeliminować.

W ramach usługi:

  • Zidentyfikujemy zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy,
  • Oszacujemy prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób,
  • Zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracownika na zagrożenie wypadkowe i chorobowe,
  • Przygotujemy dokumentacje dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.
  • Wykonana przez nas ocena ryzyka jest zawsze dostosowana do stanowiska pracy i wykorzystywanych procesów technologicznych, z uwzględnieniem czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. Każda ocena jest poprzedzona audytem wstępnym i wykonywana dla danego klienta indywidualnie.
    Zaproponujemy Państwu odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne ograniczające, bądź całkowicie eliminujące wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników.
  • Kompleksową ocenę ryzyka wykonujemy z całą dokumentacją, a na życzenie klienta możemy przeprowadzić przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z oceny ryzyka.