Loading...
Strona Główna 2018-10-05T09:38:03+00:00
  • Szkolenia BHP

  • Szkolenia P-poż

  • Szkolenia Pierwsza Pomoc

  • Szkolenia wstępne BHP

  • Szkolenie z ewakuacji

  • Szkolenia Pierwsza Pomoc

  • Instrukcje P-poż

  • Ocena ryzyka zawodowego

  • Postępowanie powypadkowe

JAK  TO DZIAŁA

Czym jest e-learning?

Jest to nowoczesna metoda nauczania, polegająca na odbywaniu kursu online, za pomocą Internetu. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz użyte materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez odpowiednich ekspertów z dziedziny BHP. Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu zdecydowanie poszerza dostępność kursu i wygodę jego odbycia, gdyż uczestnik kursu otrzymuje dane dostępowe, dzięki którym może zalogować się na naszej platformie e-learningowej i realizować kurs w dowolnym miejscu i czasie.

Jakie są ograniczenia czasowe i jak długo trwa szkolenie na platformie e-learningowej?

Szkolenie jak i końcowy egzamin nie są ograniczone czasowo. To sam uczestnik decyduje jak szybko przyswoi wiedzę zawartą w kursie i zda końcowy egzamin.

Gdzie respektowane jest szkolenie odbyte za pomocą platformy e-learningowej?

Szkolenia BHP odbywające się za pośrednictwem platformy e-learningowej są uznawane zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy , jak i inne jednostki nadzorujące. Gwarantuje to zgodność treści ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004r.

NASZA  OFERTA

$50

Szkolenie okresowe BHP pracowników na stanowisku kancelaryjno-biurowym

Sprawdź